world

วันงดสูบบุหรี่โลก

posted on 28 Dec 2011 18:14 by pandor-a in world

*ย้ายมาจาก Share Blog ของข้าพเจ้ากับฮาเมะ จ้า *

-----------------------------

วันนี้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก หวังว่าจะมีเรื่องดีเข้ามามั่งนะ

คงไม่เจอสองพี่น้องหลุดโลก(จีคุง+ฮาเมะ)อีกแล้วนะ

แพนโด : ว้ายๆ ในที่สุดสองพี่น้องบ้านโซลดิอาร์กก็มากันซะที

ลูน่า : โดนแพนโดร่าซังฉุดชวนมานี่เจ้าคะ ยังไงก็ต้องมาล่ะ

นันนา : ตามท่านพี่ลูน่ามาค่ะ

ลูน่า : งั้นเข้าเรื่องกันเลยนะเจ้าคะ

นันนา : เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก พวกเราจึงมีข้อมูลดีๆมาฝากกันค่ะ

ลูน่า : เชิญอ่านกันตามสบายเจ้าค่ะ

           ตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ องค์กรอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ทุกประเทศตระหนักถึงอันตราย และความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่  ได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยใช้ชื่อว่า World Spidemic หรือการสูบบุหรี่เป็นโรคระบาดที่ระบาดอยู่ทั่วโลก
           และประกาศเตือน เยาวชนที่เริ่มสูบบุหรี่ เมื่ออายุยังน้อย และสูบเป็นประจำ จะเสียชีวิตก่อนอายุขัยปกติ (ประมาณ ๗๐-๘๐ ปี) ถึง ๒๒ ปี
           ดังนั้นรัฐบาลไทย ได้ตระหนักถึงความสูญเสียชีวิตของประชากร ที่เกิดจากการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง มาเป็นเวลาหลายปี ให้รับทราบถึงอันตราย โทษของการสูบบุหรี่ ซึ่งก็เป็นที่รู้ๆ กัน แต่จะให้เลิกสูบเลย เป็นเรื่องที่ยากมาก สำหรับผู้ที่ติดบุหรี่แล้ว
           จึงได้มีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ และกำหนดมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลนำมาใช้ โดยการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้สูบบุหรี่ พยายามเลิกสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเลิกได้สำเร็จหรือไม่ก็ตาม ดังเช่น เมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงสาธารณสุข ประกาศบังคับใช้ มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้มีการพิมพ์ คำเตือน โทษของการสูบบุหรี่ที่ข้างซอง มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

นันนา : สำหรับคำขวัญปีล่าสุด(2552) คือ "บุหรี่มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย" และสัญลักษณ์ของวันงดสูบบุหรี่ คือ ดอกลีลาวดีค่ะ

ลูน่า:ปิดท้ายเจ้าค่ะ

 

credits :

http://www.youtube.com/watch?v=wAG1yuvoRq8

http://www.lib.ru.ac.th/journal/may/may31_worldno-tobaccoday.html

แพนโด : อ่ะ ขอบคุณมากนะจ้าทั้งสองคน

ลูน่า+นันนา : ไม่เป็นไรมิได้(เจ้า)ค่ะ